Comeza

INTRODUCIÓN

En 2019, da unión das inquietudes compartidas entre ASSITEJ España e TTP – Asociación Profesional de Teatro para Todos os Públicos de Catalunya, xurdiu as primeiras Xornadas de Dramaturxia Infantil e Xuvenil, celebradas na Sala Beckett de Barcelona. Dado o éxito da súa primeira edición e as conclusións suscitadas polos profesionais daquela, ponse de manifesto a necesidade de darlles continuidade anualmente, así como de facer un chamamento a outras entidades e institucións que manteñan liñas de traballo vinculadas a artes escénicas dirixidas ao público infantil e xuvenil.

A celebración da segunda Xornada na Escola Navarra de Teatro de Pamplona foi a confirmación da necesidade deste foro de encontro e abriu a posibilidade do seu crecemento vinculándoo con outras asociacións e institucións de todo o territorio nacional.

A celebración das III Xornadas que acolle o Centro Dramático Nacional de Madrid supón a consolidación dunha cita de referencia arredor da escritura teatral e a posibilidade de amplificar o seu impacto cara ao ámbito internacional.

Propoñemos un ambicioso programa co que afondar nos fundamentos da dramaturxia para mozos, nenas e nenos, que se celebrará coincidindo coa presentación da segunda edición de Nuevos Dramáticos. O programa de creación con e para nenos do National Drama Center.

Unha gran oportunidade para reflexionar sobre a dramaturxia infantil e xuvenil e as súas oportunidades de participación; a relación entre os profesionais e o público ao que se dirixen; a difusión da creación dirixida aos nenos e nenas; a conexión das artes escénicas con outros ámbitos, etc.

As III Xornadas están organizadas por tres entidades (ASSITEJ España, Unima España e o TTP) de diferentes ámbitos cuxa misión sitúa a figura da infancia e a mocidade no centro. Un esforzo conxunto para defender o dereito de acceso á arte da infancia e a mocidade e a súa importancia como público necesitado de propostas de alta calidade artística.

A dramaturxia infantil e xuvenil, piar fundamental da creación teatral para o público xuvenil, non sempre atopa o recoñecemento artístico que merece. Non obstante, dende hai uns anos, grazas ao traballo de autores, empresas e asociacións, estase desenvolvendo unha exploración de novas linguaxes e ferramentas artísticas que está a dinamizar as artes escénicas dirixidas aos espectadores novos.

A natureza do público ao que van dirixidas estas obras fai necesario un compromiso para acabar coa infancia e o didactismo, propoñendo propostas de calidade artística.

O encontro e o diálogo entre dramaturgos e dramaturgas, empresas e outros axentes do sector é unha magnífica oportunidade para a creación de coñecemento, o intercambio e o desenvolvemento de propostas de calidade.

4 días de conferencias e obradoiros con especialistas e profesionais de recoñecido prestixio.

Creación dun espazo de debate, análise e reflexión que poida servir de punto de encontro dunha iniciativa con continuidade no tempo, que poida converterse nun referente dentro do sector, tanto a nivel nacional como internacional.

Apertura á internacionalización da creación dramática para a infancia e a mocidade do noso país.

ESPAZO

Centro Dramático Nacional (Madrid)

Este ano contamos co apoio e complicidade do Centro Dramático Nacional (CDN), que, baixo a dirección de Alfredo Sanzol, ten como misión promover, revisar e difundir o teatro español contemporáneo en calquera das linguas oficiais da Estado, a difusión do repertorio dramático universal e a promoción e desenvolvemento das linguaxes escénicas, coa colaboración de creadores de todas as disciplinas escénicas. Todo iso baixo os principios de calidade de servizo á cidadanía, excelencia no desempeño profesional, participación dos grupos de interese e uso eficiente dos recursos.

Despois de pasar polas II Xornadas nas que nos achegaron o seu proxecto novo drama, O Centro Dramático Nacional ofrécese acoller esta nova edición, aliñada na procura da calidade da creación dirixida aos máis novos e na aposta pola creación contemporánea de calidade.

Unha gran oportunidade para este foro no que visibilizar a importancia da creación dirixida ao público infantil e xuvenil e consolidar esta singular proposta dotándoa dun marco de referencia.

O CDN convértese así este ano nunha entidade coorganizadora achegando o espazo, as infraestruturas e o equipo técnico e participando na creación da programación e na selección dos convidados.

OBRADOIROS

O "eu son" do personaxe e da imaxe da nai nas exploracións das escrituras para a infancia

Blanca Felipe Rivero (Cuba)

Da pregunta De onde escribimos? Procurar dar voz e presenza aos nenos en exercicios de escritura baseados en cadeas casuales de accións e exploracións de áreas sensoriais para o nacemento de personaxes e as súas posibles historias, apoiados en manualidades básicas con materiais neutros como: papel, cartón, cordo, adhesivo e outros.

 
O obxecto en escena e a súa esencia dramática.
TEMA. Centro Internacional de Títeres de Tolosa.
 

O obradoiro preséntase como unha proposta práctica, para profesionais pertencentes a diversos ámbitos das Artes Escénicas, afondando na dramaturxia do Teatro de Obxectos e Títeres. Teremos como obxectivo analizar e poñer en práctica diferentes exemplos de compañías profesionais que empregan diversas técnicas de manipulación para construír novas formas de dramaturxia teatral e visual. Traballarase a manipulación de monicreques así como a manipulación de obxectos. Prestaremos especial atención ao corpo, á disposición do monicreque/obxecto e á relación de ambos na escena.

 
gl_ESGalician
Ir ao contido